Praktisk Informasjon

 

Dette er noe vi kan bistå med ved et dødsfall:

- Praktisk tilretteleggelse før og under begravelse
- Sette opp tid til begravelse i samråd med pårørende og kirke
- Sette inn dødsannonse
- Fylle ut nødvendige papirer
- Lage sanghefte til begravelse
 

Valg som pårørende må ta

Sermoni

En står fritt til å velge hvilken type seremoni en ønsker, og det er ofte avdødes tilhørighet til kirke eller trossamfunn som avgjør dette. Dette kan være kirkelig gravferd med begravelse eller kremasjon. Du kan også velge Humanistisk gravferd

Salmer

I en begravelse er det vanlig med 3 salmer i kirken og en ved graven. Det er mange salmer å velge mellom, og de mest vanlige og mest brukte salmene for begravelse finner dere en oversikt over her.

Minnesamvær

Mange ønsker gjerne å samle familie og venner etter begravelsen for på denne måten å avslutte sørgehøytiden. Dette kan arrangeres på egenhånd, eller man kan leie både lokaler og kjøpe ferdig mat. En oversikt over de som tilbyr mat i egne lokaler ligger her.

Kiste

Det finnes mange ulike kister å velge mellom. Se vårt utvalg her. I tillegg kan vi skaffe andre kister fra vår kiste leverandør, Trostrud-Freno.

Blomster

Blomster er en naturlig del av de fleste begravelser.

Bestill blomster Hageland Surnadal her eller tlf. 71657990

Forslag til tekst på sløyfebånd finner dere her.

Blomster til begravelsen blir levert til seremonistedet.

Andre blomsterleverandører i området.
Surnadal Blomster
Orkideen

Gravstein

Etter at begravelsen og sorghøytiden er over er det fint å ha et gravsted gå til. Det finnes mange ulike steinleverandører, men vår hovedsamarbeidspartner er Silseth Sten.

Sang og musikkinnslag

Mange ønsker sang eller musikkinnslag i en begravelse. Vi kan gjerne videreformidle kontakt til lokale sangere og musikere med forespørsel om å delta i begravelser. Forslag til musikere som kan stille opp i begravelse ligger her.
Det er også mulig å benytte Møyfrid Henden. (Ikke på listen.)

Priser

- Prisliste
- Prisliste (Min-Max)

Du kan også ta kontakt direkte hvis du synes dette er enklere.

Gravferdsstønad

Det kan gis gravferdsstønad når den avdøde var medlem av folketrygden. Les mer på NAV sine sider.